De bestuursleden van de Lucky Ring.

Lid_Erik Lid_Bodo Lid_David Lid_Alfred
 Erik Arfeuille
Voorzitter
Bodo Spalty
Ondervoorzitter – Erelid
David September
Secretaris
Alfred
Penningmeester